PrWe, s.r.o., Murárska 1, 080 01 Prešov
PrWe s.r.o.

PrWe - ekonomická firma

Sme spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, poskytovanie poradenstva v oblasti účtovníctva, miezd a daní.

Vedením účtovníctva sa zaoberáme od roku 1993, najskôr ako fyzická osoba, neskôr ako spoločnosť PrWe, s.r.o. ktorá vznikla v roku 2006. Pri svojej účtovnej práci a vedení personálnej a mzdovej agendy využívame programové vybavenie spoločnosti KROSS a.s. a MRP Company, s.r.o..

Pri vedení účtovníctva chceme klientom poskytnúť odbornosť a kvalitu, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné nami zabezpečiť, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami / právnik , audítor.../

Našim hlavným cieľom je poskytovať živnostníkom a spoločnostiam kvalitné služby v tejto oblasti.

Na Vašu návštevu sa teší konateľka spoločnosti
Miroslava Pribulová

PrWe s.r.o.
  • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
  • Mzdy a personálna agenda