PrWe, s.r.o., Murárska 1, 080 01 Prešov
PrWe s.r.o.

PrWe - ekonomická firma

Vitajte na stránke ekonomickej firmy PrWe, s.r.o..

Dovoľte, aby sme sa Vám v prvom rade poďakovali za návštevu našej stránky.

Sme spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, poskytovanie poradenstva v oblasti účtovníctva, miezd a daní.

Našim hlavným cieľom je poskytovať živnostníkom a spoločnostiam kvalitné služby v tejto oblasti

Na Vašu návštevu sa teší konateľka spoločnosti
Miroslava Pribulová

PrWe s.r.o.
  • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
  • Mzdy a personálna agenda

PONUKA našej spoločnosti