PrWe, s.r.o., Murárska 1, 080 01 Prešov
PrWe s.r.o.

Ponuka spoločnosti

Mzdy, personalistika

Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd a personálnej agendy
 • pracovné zmluvy, dohody ...
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov a firiem
 • výplatné listiny
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo
 • potvrdenia o príjmoch
 • mzdové a evidenčné listy
 • styk s úradmi
 • elektronická komunikácia
 • dotácie z Úradu práce