PrWe, s.r.o., Murárska 1, 080 01 Prešov
PrWe s.r.o.

Ponuka spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva (pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný výkaz
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • štatistické výkazy
 • styk s úradmi
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb